Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud drives efter SL § 104

Boligerne ved Gammelmosen er et Helhedstilbud. Derfor er der tilknyttet et internt Aktivitetstilbud, som benyttes af borgere fra alle 3 huse, og som medarbejder indgår man både i dag- og botilbuddet. Ca. 2/3 af borgerne er på vores interne dagtilbud, mens de resterende er på eksterne tilbud

Aktivitets- og samværstilbuddet består Aktivitetshuset Loppen og af individuelt tilrettelagte aktiviteter og arbejdsopgaver.  
Det er altid 5 dages aktivitet og samværstilbud og kan foregå både i eller uden for boligen.

Aktiviteterne er tilrettelagt sådan, at de borgere, der har behov for og ønsker dette, deltager i fastlagte aktiviteter og arbejdsopgaver på hverdage i tidsrummet fra klokken 9.00 til 15.00. For borgere der har behov for fleksibilitet, tilrettelægges aktivitetstilbuddet individuelt over dagen og ugens 7 dage.

Der arrangeres i løbet året forskellige aktiviteter om aftenen, som f.eks. Halloveen-fest, teaterture, festivaldeltagelse, filmaften mm., ligesom der indimellem planlægges aktiviteter og arrangementer som foregår på helligdage.

Enkelte borgere har Aktivitetstilbud i weekenden, som blandt andet foregår i Aktivitetshuset Loppen.

Aktivitet- og samværstilbuddet er en integreret del af borgerens hverdag.

Aktivitets- og samværstilbud kan starte i såvel Aktivitetstilbuddet som i Gammelmosen, afhængig af borgernes aktuelle psykiske tilstand og behov. 

Vi samarbejder med borgerne og aftaler den enkeltes ugeplan.

Der, hvor der er behov for det, aftales aktiviteterne dagligt på baggrund af den enkeltes dags- og uge aktivitetsplan, og borgerens aktuelle fysiske og psykiske ressourcer.

 

I Aktivitetstilbuddet kan man blandt andet deltage i / være med til:

Kreative aktiviteter, montage og spil som

Maling af billeder, perler, billedcollager, billedmontage, lego, ludo, puslespil, vendespil mm.

Musik og fysisk aktivitet

Ugentlig musik og sang med musikpædagog, lytte til musik, musik på storskærm.

Dans og bevægelse via Omi Vista-maskinen, boldspil, faldskærmsgymnastik, cykling på dobbeltcykler mm.

Skønhedspleje som

At få neglelak på, lagt make-up, få sat hår mm.

Natur- og kulturoplevelser som

Ture i skoven, ved stranden, forskellige kulturinstitutioner, teaterture, festivalture mm.

Sansestimulation og sanseoplevelser som

Snozelhuset, hvor der tilbydes sanseoplevelser af forskellig art, fx lys og synsoplevelser, afspændingsmusik og kuglebad. Der skal bookes tid i Snozelhuset.

Ligesom der ugentlig er Yoga og Sanseaktivitet i Boligerne ved Gammelmosen i Multirummet.

Massage og håndmassage.

Mad og spisning som

Daglig frokosttilberedning, borddækning, frokostspisning, tage af bordet, sætte i opvaskemaskinen, tømme opvaskemaskinen mm.

Madlavning fra forskellige lande, mad fokus på syns-, smags- og duft oplevelser mm.

Daglige udadrettede aktiviteter som

Gåture i nærområdet, ved mosen, indkøb til madlavning, indkøb på tanken, grill og bål, træne social adfærd ved f.eks. besøg på cafe og understøtte netværk ved besøg hos pårørende og tidligere bosteder.

Temaer og traditionsbestemte aktiviteter som

Fastelavn, påske, pinse, sommerfest, halloweenfest, julefrokost, juleklip, fødselsdage mm.

Brug og udvikling af kompenserende IT kommunikation

Daglig brug af brugernes egne ipad til kommunikation, struktur, foto, musik, spil, film, Youtube og brug af forskellige individuelle kompenserende apps. Brug af pc og internet til printning af billeder og reklamer mm.

Praktiske arbejdsopgaver som

Modtage vare i Boligerne ved Gammelmosen samt, sætte varerne på plads, lægge viskestykker sammen og på plads, postomdeling, ugentlig fællesindkøb til den interne købmand eller til husene, let rengøring, aflevering af driftskasser, afhentning af printerpapir mm.