Faggrupper

Vi har pædagogisk og andre uddannelsesmæssige baggrunde, der giver mulighed for, at vores mange forskellige kompetencer kan komme i spil

Boligerne ved Gammelmosen har ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælpere.

Der er således både pædagogisk og andre uddannelsesmæssige baggrunde, der giver mulighed for at mange forskellige kompetencer kan komme i spil til gavn for borgerne og for organisationens udvikling generelt.

I Boligerne ved Gammelmosen er der en blanding af erfarne medarbejdere, der har været i faget i mange år, og nye medarbejdere, som er i gang med at opbygge erfaring.
Fælles for alle medarbejderne er, at de har hjertet med i arbejdet og brænder for lige netop dette område og faglighed.

I Boligerne ved Gammelmosen er tværfagligheden en nødvendighed, da de forskellige fagligheder og erfaringer bidrager til, at vi bedst muligt sikrer borgerne en god hverdag.

Forstander Margrethe Nørgaard
Uddannet Børnehavepædagog
Kurser inden for udviklingshandicap, sindslidelser, autismespektrumforstyrrelser, indsigtspædagogik, neuropædagogik, systemisk supervision.
Københavns Amts konsulentuddannelse
Årskursus / Diplomlederuddannelse
Uafsluttet Master i vejledning

Teamleder Lisa Fonseca Nartey
Uddannet socialpædagog
Kurser inden for udviklingshandicaps mm.