Studerende

Vi tager imod studerende fra UCC i 1. og 2. lønnet praktik samt social- og sundhedsassistentelever

Vi tager imod studerende fra UCC i 1. og 2. lønnet praktik samt social- og sundhedsassistentelever

Du vil som pædagog studerende blive tilknyttet en af de 3 levegrupper i dit praktikforløb.
Du får en vejleder, der er uddannet pædagog og uddannet praktikvejleder.

Du vil som SOSU-assistentelev blive tilknyttet en af de 3 levegrupper i dit praktikforløb.
Du får en vejleder, der er uddannet social- og sundheds assistent.

Du får vejledning ca. 2 timer hver anden uge med den din praktikvejleder.
Der vil i praktikperioden være undervisning af andre personaler/ledelse på tilbuddet i:

  • indsigtspædagogik
  • hjernens funktion/dysfunktion – Neuropædagogisk tilgang
  • medicin og utilsigtede hændelser
  • organisation, ekstern samarbejdspartner, diverse tilsyn
  • magtanvendelser og andre indberetninger.

Undervisningen ligger i vejledningen eller i forlængelse heraf.
Som studerende deltager du i personalemøder, supervision samt huskurser på lige fod med dine kollegaer.

 

Praktikansvarlig for pædagog-studerende er teamleder Lisa Nartey lina@gentofte.dk - Tlf.: 4013 7205