Pladser og takster

.

I Gentofte Kommune er der flere takstniveauer. Taksten fremskrives jf. gældende regler.

Gentofte Kommune gør opmærksom på, at takstberegning er baseret på, at borgeren har dagtilbud min. 4 dage om ugen. Hvis borgeren har et helhedstilbud, beregnes dagtakst 5 dage om ugen.

I Boligerne ved Gammelmosen har vi aktuelt 17 helhedspladser.

Der henvises til Tilbudsportalen for information om de konkrete takster her