Samarbejde

.

 

Vi samarbejder bl.a. med;

 • Borgernes pårørende / netværk: Der er et tæt og løbende samarbejde mellem tilbud, borgere og pårørende/værger.

 • Team sygepleje: Team sygepleje dækker sygeplejebistand på området mandag – fredag.

 • Praktiserende læger: Vi bruger primært Ordrup lægehus.

 • Center for Specialterapi i Gentofte kommune: Her er der tilknyttet ergoterapeutisk bistand og vedligeholdende fysioterapi som en del af Servicelovens ydelse §85.

 • Specialtandplejen: Her er der adgang til på Bank-Mikkelsens Vej.

 • Oligofreni Teamet: Psykiater og Psykiatrisk sygeplejerske, Oligofreni Teamet under Psykiatrisk Center Glostrup Hospital.

 • Neurologisk afdeling: Neurologer og sygeplejerske fra Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital.

 • Øjenklinikken: Der er ligeledes adgang til specialøjenlæger på Glostrup Hospital.

 • Eksterne psykologer: De indgår bl.a. omkring neuropædagogisk viden, problemstillinger og tilgang, samt team og lederudvikling.

 • Eksterne Aktivitets- og Samværstilbud: Bl.a. Aktivitetscenter Birkegården i Gentofte Kommune.

 • SUKA: Handicap- og Specialundervisning i Storkøbenhavn.

 • Bo- og helhedstilbuddene: Der er et tæt samarbejde mellem de 4 nybyggede bo- og helhedsvoksentilbud på området.

 • Gentofte Ejendomme: Der er et tæt samarbejde med Gentofte Ejendoms tekniske servicemedarbejdere på området.

 • KAB: Boligselskabet, der står for udlejning, drift og vedligeholdelse af de almene boliger på området.

 • Det er hensigten, at området over tid skal udvikle strukturer og netværk som understøtter generel fælles videndeling og udvikling – fælles fritidsaktiviteter mv.  

 • Sagsbehandlere: Gammelmosen samarbejder med en lang række kommuner.

 • Social & Handicap, Gentofte Kommune: Der er løbende samarbejde mellem tilbud og sagsbehandlere, konsulenter og ledelse i Social & Handicap afdelingen / drift og myndighed i Gentofte Kommune.