Visitation

.

Der henvises til Gentofte kommune for mere information omkring visitation.

 Du kan få råd og vejledning ved at kontakte Social og Handicap Myndighed socialoghandicap@gentofte.dk 

 Du kan læse mere her