Borgerne

.

I Boligerne ved Gammelmosen bor der 24 voksne mennesker i alderen fra 18 år og op med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Foruden deres udviklingshandicap, har de en eller flere diagnosticerede sindslidelse(r), som fx OCD, skizofreni, affektive psykose, angst, demens og/eller adfærdsudfordringer.

Enkelte borgere kan i perioder være selvskadende og have udadreagerende adfærd.

Borgerne har alle behov for fysisk og/eller verbal hjælp og støtte i varierende grad. Nogle har behov for hel eller delvis hjælp til hygiejne og egenomsorg samt behov for døgndækning.

Borgerne har i varierende grad alle behov for individuelle strukturer, og profiterer ALLE af en forudsigelig, tryg og veltilrettelagt hverdag.
En borger har behov for 24 timers 1:1 støtte, og har tilbud som helt foregår i skærmede rammer. 

MOBILITET OG KOMMUNIKATION
Nogle borgere færdes altid med støtte af en medarbejder, og andre borgere kan færdes på egen hånd i nærområdet. Borgernes muligheder for og evne til at kommunikere og til at færdes selvstændigt er ofte afhængig af deres psykiske tilstand. 

Hovedparten af borgerne har verbalt sprog. En del borgere har behov for støtte og hjælp til kommunikation, og flere har behov for og glæde af kompenserende kommunikationsredskaber eller hjælpemidler.