Hverdagen

.

Der arbejdes med individuelle strukturer og aftaler, da borgerne får mest ud af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag.

Alle borgere har et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, Det betyder blandt andet at borgerne i varierende grad inddrages i og bidrager til hverdagens fælles ansvarsområder og opgaver.

Det kan være til indkøb, varemodtagelse, lokal postomdeling, fælles spisning, godt naboskab, omsorgsopgaver m.m.

Tilsvarende kan borgerne deltage i forskellige kreative, musiske, fysiske, samværs/sociale og oplevelser i Aktivitetstilbuddet Loppen, som er et internt aktivitets- og samværshus.

Borgerne deltager i aktiviteterne med støtte fra en medarbejder og i det omfang, den enkelte formår som aktiv, iagttagende eller passivt deltagende.

Ligesom der arbejdes med den enkelte borgers selv- og medbestemmelse, så borgeren får en høj grad af deltagelse og indflydelse i dagligdagen.

Vi arbejder med aktiviteter på tværs af husene, ligesom vi har tilknyttet en musikpædagog, der forestår forskellige former for musiske aktiviteter individuelt såvel som i grupper.