Sundhed

.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende/habiliterende tilgang. Hvor borgerne opfordres og støttes ud fra et helhedsperspektiv til at bevare, forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og potentialer de hver især har.

Den rehabiliterende/habiliterende indsats tager sit udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske, social og psykiske situation, og har bredt set som sigte at genskabe og/eller bevare livsbetingelserne for borgeren.

Den enkelte borger støttes i at bevare og/eller forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte, består i støtten til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Der er derudover fokus på borgerens sundhed ved, at borgeren får en tilpasset og relevant kost, og får dækkes væskebehov, samt at borgerne deltager i fysiske aktiviteter i det omfang, det er muligt, ligesom borgeren støttes i at finde ro og hvile, håndterer sanseindtryk samt vedligeholder basale funktioner gennem aktivitet m.m.

Vi har i Boligerne ved Gammelmosen ansat en sundhedsfaglig teamleder, som har det overordnede ansvar for ledelsen af de sundhedsfaglige opgaver i Gammelmosen.

Teamlederen har i samarbejde med Gammelmosens to sundhedsfaglige medarbejdere blandt andet kontakten til hospitaler, læger, neurologer, Oligofreni Teamet, Center for specialterapi mv. De varetager også den daglige medicinhåndteringen.
 
Teamlederen har ligeledes ansvaret for, at opgaver omkring varetagelse af hjælpemidler, sårpleje, den generelle sundhedsfaglige pleje. Fx venepumpeøvelser, tilser beboerne regelmæssigt, så der kan observeres hud-forandringer mv., holde øje med borgernes vægt og sikre, at de bliver vejet regelmæssigt, og der bliver sat nødvendig tiltag i gang, hvis f.eks. vægten stiger eller falder.

Løbende er der lægelig årsgennemgang hos alle borgerne af de praktiserende læger, ligesom der er løbende kontakt til og opfølgning med Oligofreniteamet under psykiatrisk center i Glostrup. 

Der udarbejdes med mellemrum sanseprofil på borger for at skabe større forståelse for den enkeltes behov for sansestimuli.